Educational Tours

महाविद्यालयामार्फत आयोजित केलेल्या शैक्षणिक सहली

ठिकाण वर्ष विद्यार्थी
दक्षिण भारत - आय.आय.आर.आय., हैदराबाद, ओ आर आर, हैदराबाद, क्रीडा, सीआरआयडीए, हैदराबाद, एनआयपीएचएम, हैदराबाद, जे व्ही के, बेंगलोर, सीएसटी आर आय, मैसूर, मैसूर डेरी, व्यंकटेश्वर य्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तिरुपती आंध्रप्रदेश,  6 ते 11 फेब्रुवारी 2017 50 विद्यार्थी
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी व सेंद्रिय शेती प्रकल्प एस एस के एस सि टी नाशिक.
 
6 7 2018 ते 8 7  2018
 
60 विद्यार्थी
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी व सेंद्रिय शेती प्रकल्प एस एस के एस सि टी नाशिक.
 
१७ ०६ 201९ ते १८ ०६ २०१९
 
60 विद्यार्थी
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी 
 
21 11 2017 
 
60 विद्यार्थी
कृषी विज्ञान केंद्र 15 7 2017 60 विद्यार्थी
कृषी विज्ञान केंद्र औरंगाबाद 19 10 2018 36 विद्यार्थी
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी
 
19 3 2018  60 विद्यार्थी
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी ते
 
2३ 1 2020  58 विद्यार्थी
एन आर सी ग्रेप्स पुणे 
 
10 ते 11 10 2019 
 
56 विद्यार्थी
केवीके बारामती 
दहा ते अकरा दहा दोन हजार एकोणीस 
  56 विद्यार्थी
ऊस संशोधन केंद्र पाडेगाव सातारा दहा ते अकरा दहा दोन हजार एकोणीस
 
   56 विद्यार्थी
वसंत दादा शुगर इन्स्टिट्यूट पुणे
 
10 ते 11 10 2019
 
56 विद्यार्थी
उत्तर भारत - एन के यू, नवसारी, ए ए यू, आनंद, राजस्थान, एन डी आर आय, आनंद, कृषी विद्यापीठ, जोधपुर, सोयाबीन संशोधन केंद्र, इंदोर
 
7 2 2019 ते 18 2 2019
 
60 विद्यार्थी
वसंत दादा शुगर इन्स्टिट्यूट पुणे
 
1 ते 2  2  2020
 
17 विद्यार्थी