Sports Activities

आंतर विद्यापीठ परदेशातील पारितोषिक विजेते विद्यार्थी

आंतर विद्यापीठ (आयसीएआर) युवक महोत्सव 2018-19

अ. क्र.

नाव

क्रमांक

१.

कु. लहू दिया प्रीती

द्वितीय - लोकनृत्य एस के नगर, दांतीवाडा

 

 

खो-खो आंतरविद्यापीठ (आयसीएआर) 2018 19​

अ. क्र.

नाव

क्रमांक

१.

कुमारी शिंदे पणीनी रंगनाथ

सहभाग पंजाब कृषी विद्यापीठ, लुधियाना

२.

कुमारी वाघमोडे ललिता महादेव.

सहभाग पंजाब कृषी विद्यापीठ, लुधियाना

३.

कुमारी इनामदार न्यानेश्वरी महावीर.

सहभाग पंजाब कृषी विद्यापीठ, लुधियाना

४.

कुमारी ढोरमारे अश्विनी गोवर्धन

सहभाग पंजाब कृषी विद्यापीठ, लुधियाना

५.

कुमारी मनिषा वाघ

सहभाग पंजाब कृषी विद्यापीठ, लुधियाना

६.

कुमारी प्रतिक्षा शिंदे

सहभाग पंजाब कृषी विद्यापीठ, लुधियाना

७.

कुमारी रेणुका बागलाने

सहभाग पंजाब कृषी विद्यापीठ, लुधियाना

 

 

आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव 2018-19

अ. क्र.

नाव

क्रमांक

१.

कुमारी आवटे अमृता

रनिंग 100 m. सहभाग

 

 

पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ युवक महोत्सव 2019- 20 एकांकिका, मुकाभिनय, प्रहसन

अ. क्र.

नाव

क्रमांक

१.

कुमारी इनामदार ज्ञानेश्वरी महावीर

सहभाग

२.

कुमारी प्रतिक्षा शिंदे 

सहभाग

३.

कुमारी राणी बहिर 

सहभाग

४.

कुमारी पूजा तांबारे 

सहभाग

५.

कुमारी पाणी शिंदे 

सहभाग

६.

कुमारी प्राची केसभट

सहभाग

७.

कुमारी ऐश्वर्या अतकरे 

सहभाग

८.

चिरंजीव शिवाजी साळुंखे ९.चिरंजीव सुसेन जगताप

सहभाग

 


 

आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धेतील पारितोषिक विजेते विद्यार्थी

 आंतरमहाविद्यालयीन मैदानी क्रीडा स्पर्धा

अ. क्र.

नाव

क्रमांक

१.

कुमारी आवटे अमृता

रनिंग 100 m. सहभाग

 

 

आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सव 2018 19

अ. क्र.

नाव

क्रमांक

१.

कुमारी इनामदार ज्ञानेश्वरी महावीर

समूहगीत प्रथम

२.

कुमारी प्रतिक्षा शिंदे 

समूहगीत प्रथम

३.

कुमारी पूजा मते

समूहगीत प्रथम

४.

कुमारी ललिता वाघमारे

समूहगीत प्रथम

५.

कुमारी मनीषा वाघ 

समूहगीत प्रथम

६.

कुमारी प्राची केस भट

समूहगीत प्रथम

 

 

आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सव 2018 19 
एकांकिका

अ. क्र.

नाव

क्रमांक

१.

कुमारी इनामदार ज्ञानेश्वरी महावीर 

प्रथम

२.

कुमारी प्रतिक्षा शिंदे 

प्रथम

३.

कुमारी पूजा मते 

प्रथम

४.

कुमारी विद्या चव्हाण 

प्रथम

५.

कुमारी पाणिनी शिंदे

प्रथम

६.

कुमारी प्राची केस भट ७.कुमारी मनिषा वाघ

प्रथम

 

 

आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सव 2018 19 

मिमिक्री

अ. क्र.

नाव

क्रमांक

१.

चि. कृष्णा ला काळ

प्रथम

 

 

आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सव 2019 20

क्रिएटिव्ह डान्स

अ. क्र.

नाव

क्रमांक

१.

कू. लहूदिया प्रीती

प्रथम

 

 

आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सव 2019 20

एकांकिका

अ. क्र.

नाव

क्रमांक

१.

कुमारी इनामदार ज्ञानेश्वरी महावीर

प्रथम

२.

कुमारी प्रतिक्षा शिंदे

प्रथम

३.

कुमारी राणी बहिर 

प्रथम

४.

कुमारी पूजा तांबारे 

प्रथम

५.

कुमारी पाणिनी शिंदे 

प्रथम

६.

कुमारी प्राची केसभट 

प्रथम

७.

कुमारी ऐश्वर्या अतकरे 

प्रथम

८.

चिरंजीव शिवाजी साळुंखे

प्रथम

९. 

चिरंजीव सुषेन जगताप

प्रथम

 

 

आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सव 2019 20

लोक नृत्य

अ. क्र.

नाव

क्रमांक

१.

कुमारी इनामदार ज्ञानेश्वरी महावीर 

तृतीय

२.

कुमारी विशाखा लोंढे

तृतीय

३.

कुमारी अनुष्का बुरगुटे

तृतीय

४.

कुमारी पूजा तांबारे 

तृतीय

५.

कुमारी पाणिनी शिंदे

तृतीय

६.

कुमारी प्रतिक्षा शिंदे 

तृतीय

७.

कुमारी राणी बहिर

प्रथम

८.

कुमारी ऐश्वर्या अतकरे

तृतीय

९. 

चिरंजीव ओंकार भोरे

तृतीय

१०. 

चिरंजीव अभय मोठे

तृतीय